ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΥΦΗ
BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ημερομ/νία γέννησης: 15/4/1979
Έδρα άσκησης επαγγέλματος: Λ. Κηφισίας 104, Τ.Κ. 11526, Αθήνα
Τηλ:  210 3645912 & Κιν: 694 8089016 
Fax: 210 3645913 
Email: el_stoufi@yahoo.gr
Sites: www.elenistoufi.grwww.e-syntaxi.gr

 


 

Σπουδές

Σπουδές

 Απόφοιτη με γενικό βαθμό 19,3 του 1ου Λυκείου Πύργου Ηλείας
 Απόφοιτη με  βαθμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» της Νομικής Σχολής Αθηνών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίο
 Απόφοιτη με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γενικού Τμήματος Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» 
 Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου -2 ετές
 Απόφοιτη με Βαθμό Λίαν καλώς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοιατρικές Επιστήμες -2022

 Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης - εξετάσεις Υπουργείου Φεβρουάριος 2017,ΑΚΚΕΔ Προμηθέας- Βασική εκπαίδευση Διαμεσολαβητών Νοέμβριος 2016
 Πανεπιστήμιο Αθηνών «Διαμεσολάβηση – Διεθνής Πρακτική ερμηνεία ελληνικού νόμου και πρακτική εφαρμογή του» Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
 Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ιατρική Δεοντολογία και Βιοηθική» Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστούχος στο Δίπλωμα-Πιστοποίηση στις Διαπραγματεύσεις «DIN», Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
 Ελληνική Επιτροπή Βιοηθικής και Αριστοτέλειο Παν/μιο Βιοηθικοί Προβληματισμοί-Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα-Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο –Εργαστήριο μελέτης ιατρικού δικαίου-Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα-Φάρμακο,Νομικά ζητήματα 2018
 Ιατρική Σχολή Αθηνών, Πιστοποίηση προγράμματος Ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων 2019
 Ιατρική Σχολή Αθηνών, Πιστοποίηση παρακολούθησης προγράμματος Ασθενοκεντρική προσέγγιση 2019
 Ιατρική Σχολή Αθηνών, Πιστοποίηση παρακολούθησης προγράμματος Διαχείριση ασθενών χρονίων παθήσεων 2019

 Harvard University- Program Bioethics The law medicine and ethics of reproductive technologies and genetics -1/2019
 Royal  College of Physiciens ,Breaking bad news- seminar
 University of Leeds-Introduction to Research Ethics -1/2019
 University St George London- Developing clinical Empathy-2019
 Brown University Artful Medicine - patient care 2019
 Penn Medicine, children’s Roles in Medical Decisions Ιούλιος 2019 
 H Eνσυναίσθηση στη σχέση επαγγελματία υγείας και ασθενή -Empathize with me Doctor , εκπαιδευτικό πρόγραμμα -Dr Kιοσσές

 Συμβούλιο της Ευρώπης -Εκπαιδευτικό πρόγραμμα -Αντιπροσωπεία Δικηγόρων Ελλάδος «HELP Council of Europe»  2019
Ιανουάριος-Ιούνιος 2019-KEY HUMAN RIGHTS PRINCIPLES IN BIOMEDICINE 2019

 

 Εργασίες στο πλαίσιο της φοίτησης στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» Γενικού Τμήματος Δικαίου Παντείου:
Το δικαίωμα υπαναχώρησης στις συμβάσεις από απόσταση.--Ο έλεγχος της συγκέντρωσης κεφαλαίου –Κανονισμός 139/2004.--Έλεγχος καταχρηστικότητας  Γενικών Όρων Συναλλαγών. --Σήμα Εθνικό και Κοινοτικό, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση.--Σύγκριση Σύμβασης Ο.Η.Ε. και Ε.Ε. για τα βασανιστήρια.--Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.--Συμφωνία για απόκτηση τέκνου με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας.-Ιατρός εργασίας.-Ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υγείας-Κοινοτική Νομοθεσία και Νομολογία.

 

 Διπλωματική εργασία για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου:
- ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ» / ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΑ
- Αστική και ποινική Ευθύνη οδοντιάτρων Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας

 

 

 

Υποτροφία

Υποτροφία

 Υποτροφία του Ιδρύματος Ιωάννου Σ. Λάτση, καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών στη Νομική Σχολή Αθηνών 
 Χορηγία Ιδρύματος Ιωάννου Σ. Λάτση κατά τη φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Γενικού Τμήματος Δικαίου 

 

 

Εργασιακή Εμπειρία

Εργασιακή Εμπειρία

Δικηγόρος Παρ Αρείω Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
 Δικηγορικό γραφείο Δ.Μουσελίμη Δημήτρη-Στουφή Ελένη και Συνεργάτες (2012 έως σήμερα)
 Δικηγορικό Γραφείο καθηγητή Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξη Μητρόπουλου και Συνεργατών (1999-2012)

 

Δικηγορική Άσκηση:
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Τράπεζας Αττικής Α.Ε.(2005-2006)

 

 

Συνεργασίες με ΑΕΙ και ΓΣΕΕ

Συνεργασία με ΑΕΙ και ΓΣΕΕ

 Ιατρική Κρήτης Μεταπτυχιακό Δημόσιας υγεάις -Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας –Υπηρεσίες Υγείας (άμισθη εξωτερικής συνεργάτης)
 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εκπαιδεύτρια ΚΕΔΙΒΙΜ στον τομέα Διοίκηση και Νομικές Επιστήμες και  στον τομέα Υγεία και Πρόνοια
 ΙΝΕΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδεύτρια στον τομέα Πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης

 

 

Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης - εξετάσεις Υπουργείου Φεβρουάριος 2017
 ΑΚΚΕΔ Προμηθέας- Βασική εκπαίδευση Διαμεσολαβητών Νοέμβριος 2016
 ΑΚΚΕΔ σε συνεργασία με την Eταιρία Resolve –Πιστοποίηση Νομικών Παραστατών Δικηγόρων 2017-
 Εκπαίδευση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ΑΚΚΕΔ 2017
 International Mediation Training in HEALTH CARE, ADR Θεσσαλονίκη 19/3/2017

 

 

Μέλος

Μέλος

 Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΑΜ 27865) 
 Μέλος Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών ΣΕΔΙ
 Μέλος Ελληνικής Ιατρικής  Εταιρείας Δικαιικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας
 Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής 
 Μέλος Ομίλου Μελέτης  Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής 
 Μέλος Μητρώου εκπαιδευτών- ΓΣΣΕ 
 Μέλος μητρώου εκπαιδευτών ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών
 Μέλος Μητρώου γ.γ. Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους
 Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
 Μέλος Ινστιτούτου Επαγγελματιών ιδιωτικότητας Βόρειας Ελλάδας 
 Μέλος ελληνικής εταιρείας MANAGEMENT υπηρεσιών υγείας 
 Μέλος Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων
 Μέλος  Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών
 Μέλος Ένωσης Σηματούχων Εταιριών

 

 

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

 Βεβαίωση άριστης γνώσης  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Πιστοποιητικά χρήσης MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS, INTERNET του Οικονομικού Τμήματος  της Νομικής Σχολής Αθηνών 
 Πιστοποίηση γνώσης MICROSOFT OFFICE  ECDL: WORD, EXCEL, INTERNET από πιστοποιημένο φορέα INFOQUEST - έγκριση ΑΣΕΠ
 Πιστοποιητικό παρακολούθησης κύκλου σεμιναρίων Δικαστικής Γραφολογίας του Τομέα Ποινικών Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

 

 

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

 Γνώση Αγγλικών:
- Language Cert C2 - έγκριση ΑΣΕΠ-high pass
- Πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH –LOWER

 Γνώση Γαλλικών:
- Πτυχίο DELF 1

 

 

Σεμινάρια - Ημερίδες

Σεμινάρια - Ημερίδες (κατά χρονολογική σειρά)

  Ά Σύνοδος Βουλής των Εφήβων (1η Βουλευτής Νομού Ηλείας κατόπιν γραπτού διαγωνισμού)-1995
  Μετανάστευση και Άσυλο « Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της Διεθνούς -Διάσκεψης κατά του Ρατσισμού στο Durban στο πλαίσιο της 2ης Μεσογειακής Συνάντησης των Εθνικών Επιτροπών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νοέμβριος 2001
  Σύνεδρος στο 2nd UNIVERSITY MODEM OF UNITED NATIONS, Θεσσαλονίκη Μάιος 2002.
  «Δίκαιο και Πολιτική Ανταγωνισμού στην ΕΟΚ», 1ο Διεθνές Συνέδριο Επιτροπής Ανταγωνισμού,2002
  «Η προστασία των Δικαιωμάτων των παιδιών» -Ελληνική Επιτροπή  Διεθνούς Αμνηστείας, Ζάππειο ,Μάρτιος 2002
  Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,  Ακαδημία Αθηνών, Απρίλιος 2002
  Διεθνής Συνδιάσκεψη «Μετανάστευση –Οικονομική και Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών» Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, 27.2.2003-
  «Ενέχυρο σε κινητά χωρίς παράδοση, Ν.2844/2000»,  Σεμινάριο Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, 2003
  Ιατρική Υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 17.4.2003
  «Ο ρόλος του Δικαϊκού Συστήματος και της Κοινωνίας των πολιτών ενάντια στις διακρίσεις», Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και Ευρωπαїκή Επιτροπή, Ιούλιος 2004
  Ημερίδα με θέμα «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γενικό Τμήμα Δικαίου, 2006
  « ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Φεβρουάριος 2007 
  «Εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας στη φύση και τον άνθρωπο». Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με Μέγαρο Μουσικής, 12.3.2007
  Ημερίδα για τα βλαστικά κύτταρα ,Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, 18.4.2007
  3ο Διεθνές Συνέδριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου με θέμα «Πολιτισμική Διαφορετικότητα και Δικαιώματα του Ανθρώπου», 17.5.2007, Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου LIBERTAS
  «Νέες Τεχνολογίες και Ατομικά Δικαιώματα», Εργαστήριο Εγκληματολογικών Ερευνών και Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών, Προπύλαια, 23.5.2007
  Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, Παιδί και βιοηθική, ΙV  9 Δεκεμβρίου 2016 , Νομική Βιβλιοθήκη
  Θέματα αναπαραγωγής και οικογένεια, Ελληνική Εταιρία Αναπαραγωγικής ιατρικής, 11/3/2017 
  International Mediation Training in HEALTH CARE ,ADR Θεσσαλονίκη 19/3/2017
  Επιστημονική Ημερίδα Νομικοί και Ηθικοί προβληματισμοί στην ανθρώπινη αναπαραγωγή ΔΣΑ  και Ιατρικός σύλλογος Αθηνών 31/3/2017
  9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών υπηρεσιών , Δίκαιο και Καινοτομία 7/4/2017
  Διεθνές Συνέδριο ΑΠΘ Ιατρική , Δίκαιο και Διαδίκτυο , Εργαστήρι Μελέτης Ιατρικού Δικαίου Θεσσαλονίκη  4-6/5/2017
  Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη, Πανεπιστήμιο Πατρών και ΔΣΠατρών 26 και 27.5.2017
  Βιοιατρική έρευνα 16-17/6/2017 ΕΛ.Ε.ΦΙ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
-20 Years after Oviedo Convention, Θεσσαλονίκη ,Ιατρικό Επιμελητήριο8-9/12/2017,
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Ηθικής και Βιοηθικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο 8-9-10/12/2017
  ατρική ευθύνη και Βιοηθική V 2018 ,Δεδομένα υγείας και γενετικά δεδομένα 19/1/2018 
  Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ημερίδα ΔΣΑ και Αρχή Προστασίας 5/2/2018
  Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών-Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 22/2/2018 Αθήνα
  Διημερίδα Ειδικά θέματα Φορολογικού και Συνταξιοδοτικού Δικαίου Εφετείο, e-themis, Φεβρουάριος 2018
  Αρχή προστασίας Δεδομένων ,ΔΣΑ 5/2/2018 GPO
  Προστασία προσωπικών δεδομένων στην Έρευνα.ΕΚΠΑ Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 20/06/18
  Η φιλοσοφία της γέννησης.14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών 4 Οκτωβρίου 2018
  Μαιευτικοί υπέρηχοι-Συνέδριο Γυναικολογίας Μαιευτικής Πάτρα 12-14/10/2018 ομιλήτρια θέμα :Γενετικός Έλεγχος -Γενετική Συμβουλευτική-Βιοηθική Διαμεσολάβηση 
  Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετιστών. Ενικό Ίδρυμα Ερευνών, 2/11/2018
  H ανάπτυξη του Τομέα Υγείας,ΠΑΣΥΤΟΔ 2018, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 9/11/2018
  Νομικά Ζητήματα στη ΜΕΘ, 14-17/11/2018
  Βιοηθικά ζητήματα 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 1/2019
  Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 2019/3
  Οικονομικό forum Υγείας 2019
  Αrtificial intelligence:εισήγηση κας Παναγοπούλου Κουτνατζή- Συμβούλιο της Επικρατείας-Ίδρυμα Τσάτσου 2019
  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2019, συμμετοχή με δύο E-posters Ιατρική Διαμεσολάβηση αλλά και Ιατρική Συμβουλευτική 
  Συμβούλιο της Ευρώπης BIOETHICS HELP Strasbourg 3/2019 συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βιοηθική -Βιοιατρική και νομικά επαγγέλματα
  ΚΕΦΙ Σύλλογος Καρκινοπαθών Ημέρα Δικαιωμάτων Ασθενών-Συντονίστρια Απρίλιος 2019
  Ημερίδα βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας Απρίλιος  14/6/2019 εταιρεία φοιτητών ιατρικής Ελλάδας
  20 χρόνια Επιτροπή Βιοηθικής Βουλή Ελλήνων
  World Bioethics Day Παντειο Παν/μιο 1/10/2019
  Σύστημα υγείας και γήρανση πληθυσμού Ελληνική Εταιρεία management υπηρεσιών υγείας 9/11/2019
  Νέες τεχνολογίες στην Υγεία, ΑΠΘ Νομική και Ιατρική Σχολή, 22/11/2019
  3ο πολυθεματικό επιστημονικό συνέδριο ΚΑΤ 30/11/2019 δικαιώματα ασθενών 
  30th Annual interprofessional healthcare ethics conference  31/5/2023
  Columbia university exploring the ethics of maternal health care post roe  1/2023
  University of Zyrich The power of artificial intel for advancing health equity 1/2023
  University Barcelona -Bioethics and human rights and neuroethics 2/2023
  Eυθύνη κατά την άσκηση της μαιευτικής Αρεταίειο Νοσοκομείο 3/2023
  "Βιοηθικά Διλήμματα" 20 και 21 Οκτωβρίου 2023, Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
  INTERNATIONAL CONFERENCE “EUROPEAN HEALTH UNION: PERSPECTIVES AND CHALLENGES” Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ 2023
  Columbia university The Future of Bioethics: Challenges, Visions and Opportunities.2023
  Διεθνές υβριδικό συνέδριο «Προστασία των Μελλοντικών Γενεών» για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής 2023
  «Σύγχρονα θέματα ηθικής και δικαίου στις Βιολογικές Επιστήμες και την Ιατρική» Νοεμβρίου 2023 Συνεδριακό Κέντρο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»,

 

 

Ημερίδες - Συνέδρια - Εκπαιδεύσεις Διαμεσολάβησης

Ημερίδες - Συνέδρια - Εκπαιδεύσεις Διαμεσολάβησης

 Διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών στον κατασκευαστικό τομέα 25/11/2016 Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
 Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ΕΒΕΑ, 28 και 29/12/2016 
 Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών Δεκέμβριος 2016
 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών- Επιμελητήριο Ν. Ηλείας , Πύργος Μάιος 2017
 Διαμεσολάβηση και εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών.Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών 22.5.2017
 Διαμεσολάβηση και διοικητικές διαφορές ΔΣΑ 21/6/2017
 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών ΕΒΕΑ 21/6/2017
 Μαιευτικοί υπέρηχοι.Συνέδριο Γυναικολογίας Μαιευτικής Πάτρα 12-14/10/2018 ομιλήτρια θέμα :Γενετικός Έλεγχος -Γενετική Συμβουλευτική-Βιοηθική Διαμεσολάβηση

 

 

Εκπαιδευτικά Ταξίδια

Εκπαιδευτικά Ταξίδια
στα Κοινοτικά Όργανα και άλλους φορείς στα πλαίσια του διετούς Μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Δίκαιο & Ευρωπαїκή Ενοποποίηση’:

 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
 ΔΕΚ,
 ΠΕΚ,
 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου.

 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

 ΚΕΦΙ Σύλλογος Καρκινοπαθών: Το δικαίωμα στην ενημέρωση του ασθενούς Απρίλιος 2019

 Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες Αθηνών και επαρχίας (Πύργος,Λαμία,Χανιά,Ιωάννινα) με άρθρα ενημερωτικά σχετικά με ζητήματα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου αλλά και Διαμεσολάβησης (δεκαετία 2010-2023)