ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 
ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΥΦΗ
BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Ημερομ/νία γέννησης: 15/4/1979,
Έδρα άσκησης επαγγέλματος: Λ. Κηφισίας 104,11526 Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  210.3645912 & Κιν: 6948089016
Fax: 210.3645913
Email: el_stoufi@yahoo.gr
 

 
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
 Απόφοιτη με γενικό βαθμό 19,3 του 1ου Λυκείου Πύργου Ηλείας
 Απόφοιτη με  βαθμό « ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (6,64) της Νομικής Σχολής Αθηνών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
 Απόφοιτη με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» (8,70) Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γενικού Τμήματος Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» - Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου -2 ετές 
 Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης -εξετάσεις Υπουργείου Φεβρουάριος 2017,ΑΚΚΕΔ Προμηθέας- Βασική εκπαίδευση Διαμεσολαβητών Νοέμβριος 2016
 Πανεπιστήμιο Αθηνών «Διαμεσολάβηση – Διεθνής Πρακτική ερμηνεία ελληνικού νόμου και πρακτική εφαρμογή του» Ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017
 Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ιατρική Δεοντολογία και Βιοηθική» Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις DIN, Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
 Ελληνική Επιτροπή Βιοηθικής και Αριστοτέλειο Παν/μιο Βιοηθικοί Προβληματισμοί - Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο – Εργαστήριο μελέτης ιατρικού δικαίου-Φάρμακο, Νομικά ζητήματα 2018
 Council of Europe Bioethics-Key human rights principles in Biomedicine 1/2019
 Harvard University- Program Bioethics The law medicine and ethics of reproductive technologies and genetics - 1/2019
 University of Leeds-Introduction to Research Ethics - 1/2019
 University St George London- Developing clinical Empathy - 2019
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασίες στο πλαίσιο της φοίτησης στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» Γενικού Τμήματος Δικαίου Παντείου: 
Το δικαίωμα υπαναχώρησης στις συμβάσεις από απόσταση.--Ο έλεγχος της συγκέντρωσης κεφαλαίου –Κανονισμός 139/2004.--Έλεγχος καταχρηστικότητας  Γενικών Όρων Συναλλαγών. --Σήμα Εθνικό και Κοινοτικό, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση.--Σύγκριση Σύμβασης Ο.Η.Ε. και Ε.Ε. για τα βασανιστήρια.--Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.--Συμφωνία για απόκτηση τέκνου με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας.-Ιατρός εργασίας.-Ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υγείας-Κοινοτική Νομοθεσία και Νομολογία.


Εκπαιδευτικά ταξίδια στα Κοινοτικά Όργανα και άλλους φορείς στα πλαίσια του διετούς Μεταπτυχιακού προγράμματος "Δίκαιο & Ευρωπαїκή Ενοποποίηση":
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΔΕΚ, ΠΕΚ, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο   Δικαιωμάτων Ανθρώπου . 

Διπλωματική εργασία για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου: 
ΘΕΜΑ:«ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ» / ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
Υποτροφία του Ιδρύματος Ιωάννου Σ. Λάτση, καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών στη Νομική Σχολή Αθηνών 
Χορηγία Ιδρύματος Ιωάννου Σ. Λάτση κατά τη φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Γενικού Τμήματος Δικαίου 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Δικηγορικό γραφείο Δ.Μουσελίμη Δημήτρη-Στουφή Ελένη και Συνεργάτες (2012 έως σήμερα)
Δικηγορικό Γραφείο Αλέξη Μητρόπουλου και Συνεργατών (1999-2012)
 
Δικηγορική Άσκηση
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Τράπεζας Αττικής Α.Ε.(2005-2006)
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης - εξετάσεις Υπουργείου Φεβρουάριος 2017
 ΑΚΚΕΔ Προμηθέας- Βασική εκπαίδευση Διαμεσολαβητών Νοέμβριος 2016
 ΑΚΚΕΔ σε συνεργασία με την Eταιρία Resolve –Πιστοποίηση Νομικών Παραστατών Δικηγόρων 2017
 International Mediation Training in HEALTH CARE, ADR Θεσσαλονίκη 19/3/2017
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ 
 Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΑΜ 27865) 
 Μέλος Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών ΣΕΔΙ
 Μέλος Ελληνικής Ιατρικής  Εταιρείας Δικαιικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας
 Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής 
 Μέλος Ομίλου Μελέτης  Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής 
 Μέλος  Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών
 Μέλος Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων
 Μέλος Ένωσης Σηματούχων Εταιριών
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
 Βεβαίωση γνώσης  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών- Πιστοποιητικά χρήσης MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS, INTERNET του Οικονομικού Τμήματος  της Νομικής Σχολής Αθηνών 
 Πιστοποίηση γνώσης MICROSOFT OFFICE  ECDL: WORD, EXCEL, INTERNET από πιστοποιημένο φορέα 
 Πιστοποιητικό παρακολούθησης κύκλου σεμιναρίων Δικαστικής Γραφολογίας του Τομέα Ποινικών Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 Γνώση Αγγλικών: Πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH –LOWER-
 Γνώση Γαλλικών: Πτυχίο DELF 1.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ
(κατά χρονολογική σειρά)
 Ά Σύνοδος Βουλής των Εφήβων (1η Βουλευτής Νομού Ηλείας κατόπιν γραπτού διαγωνισμού).1995
 Μετανάστευση και Άσυλο « Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της Διεθνούς -Διάσκεψης κατά του Ρατσισμού στο Durban στο πλαίσιο της 2ης Μεσογειακής Συνάντησης των Εθνικών Επιτροπών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νοέμβριος 2001
 Σύνεδρος στο 2nd UNIVERSITY MODEM OF UNITED NATIONS, Θεσσαλονίκη Μάιος 2002.
 «Δίκαιο και Πολιτική Ανταγωνισμού στην ΕΟΚ», 1ο Διεθνές Συνέδριο Επιτροπής Ανταγωνισμού,2002
 «Η προστασία των Δικαιωμάτων των παιδιών» -Ελληνική Επιτροπή  Διεθνούς Αμνηστείας, Ζάππειο ,Μάρτιος 2002
 Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,  Ακαδημία Αθηνών, Απρίλιος 2002
 Διεθνής Συνδιάσκεψη «Μετανάστευση –Οικονομική και Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών» Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, 27.2.2003
 «Ενέχυρο σε κινητά χωρίς παράδοση, Ν.2844/2000»,  Σεμινάριο Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, 2003
 Ιατρική Υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 17.4.2003
 «Ο ρόλος του Δικαϊκού Συστήματος και της Κοινωνίας των πολιτών ενάντια στις διακρίσεις», Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και Ευρωπαїκή Επιτροπή, Ιούλιος 2004
 Ημερίδα με θέμα «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γενικό Τμήμα Δικαίου, 2006
 «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Φεβρουάριος 2007 
 «Εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας στη φύση και τον άνθρωπο». Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με Μέγαρο Μουσικής, 12.3.2007
 Ημερίδα για τα βλαστικά κύτταρα ,Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, 18.4.2007
 3ο Διεθνές Συνέδριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου με θέμα «Πολιτισμική Διαφορετικότητα και Δικαιώματα του Ανθρώπου», 17.5.2007, Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου LIBERTAS
 «Νέες Τεχνολογίες και Ατομικά Δικαιώματα», Εργαστήριο Εγκληματολογικών Ερευνών και Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών, Προπύλαια, 23.5.2007
 Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, Παιδί και βιοηθική, ΙV  9 Δεκεμβρίου 2016 , Νομική Βιβλιοθήκη
 Θέματα αναπαραγωγής και οικογένεια, Ελληνική Εταιρία Αναπαραγωγικής ιατρικής, 11/3/2017 
 International Mediation Training in HEALTH CARE ,ADR Θεσσαλονίκη 19/3/2017
 Επιστημονική Ημερίδα Νομικοί και Ηθικοί προβληματισμοί στην ανθρώπινη αναπαραγωγή ΔΣΑ  και Ιατρικός σύλλογος Αθηνών 31/3/2017
 9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών υπηρεσιών , Δίκαιο και Καινοτομία 7/4/2017
 Διεθνές Συνέδριο ΑΠΘ Ιατρική , Δίκαιο και Διαδίκτυο , Εργαστήρι Μελέτης Ιατρικού Δικαίου Θεσσαλονίκη  4-6/5/2017
 Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη, Πανεπιστήμιο Πατρών και ΔΣΠατρών 26 και 27.5.2017
 Βιοιατρική έρευνα 16-17/6/2017 ΕΛ.Ε.ΦΙ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 20 Years after Oviedo Convention, Θεσσαλονίκη ,Ιατρικό Επιμελητήριο8-9/12/2017,
 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Ηθικής και Βιοηθικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο 8-9-10/12/2017
 Ιατρική ευθύνη και Βιοηθική V 2018 ,Δεδομένα υγείας και γενετικά δεδομένα 19/1/2018
 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ημερίδα ΔΣΑ και Αρχή Προστασίας 5/2/2018
 Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών-Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 22/2/2018 Αθήνα
 Διημερίδα Ειδικά θέματα Φορολογικού και Συνταξιοδοτικού Δικαίου Εφετείο, e-themis, Φεβρουάριος 2018
 Αρχή προστασίας Δεδομένων ,ΔΣΑ 5/2/2018 GPO
 Προστασία προσωπικών δεδομένων στην Έρευνα.ΕΚΠΑ Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 20/06/18
 Η φιλοσοφία της γέννησης.14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών 4 Οκτωβρίου 2018
 Μαιευτικοί υπέρηχοι-Συνέδριο Γυναικολογίας Μαιευτικής Πάτρα 12-14/10/2018 ομιλήτρια θέμα :Γενετικός Έλεγχος -Γενετική Συμβουλευτική-Βιοηθική Διαμεσολάβηση
 Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετιστών. Ενικό Ίδρυμα Ερευνών, 2/11/2018
 H ανάπτυξη του Τομέα Υγείας,ΠΑΣΥΤΟΔ 2018, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 9/11/2018
 Νομικά Ζητήματα στη ΜΕΘ, 14-17/11/2018
 Βιοηθικά ζητήματα 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 1/2019
ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
 Διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών στον κατασκευαστικό τομέα 25/11/2016 Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
 Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ΕΒΕΑ, 28 και 29/12/2016 
 Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών Δεκέμβριος 2016
 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών- Επιμελητήριο Ν. Ηλείας , Πύργος Μάιος 2017
 Διαμεσολάβηση και εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών.Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών 22.5.2017
 Διαμεσολάβηση και διοικητικές διαφορές ΔΣΑ 21/6/2017
 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών ΕΒΕΑ 21/6/2017
Μαιευτικοί υπέρηχοι.Συνέδριο Γυναικολογίας Μαιευτικής Πάτρα 12-14/10/2018 ομιλήτρια θέμα :Γενετικός Έλεγχος - Γενετική Συμβουλευτική-Βιοηθική Διαμεσολάβηση
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
στα Κοινοτικά Όργανα και άλλους φορείς στα πλαίσια του διετούς Μεταπτυχιακού προγράμματος "Δίκαιο & Ευρωπαїκή Ενοποποίηση":
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 ΔΕΚ
 ΠΕΚ
 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου