Τομείς Ειδίκευσης

 
Ιατρική Διαμεσολάβηση
Υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης

Η εξωδικαστική διευθέτηση των συγκρούσεων που ανακύπτουν στον ιατρικό κλάδο μέσω του θεσμού της Ιατρικής Διαμεσολάβησης είναι αναγκαιότητα και για τις δύο πλευρές τόσο του ιατρού, του νοσηλευτικού ιδρύματος ή του νοσηλευτικού προσωπικού όσο και του ασθενούς ή του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Πρόκειται για έναν τρόπο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, μια ευέλικτη, εμπιστευτική και γρήγορη διαδικασία.

Ειδικότερα, η διαδικασία της Διαμεσολάβησης μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν αστικής φύσης αξιώσεις (λ.χ. λανθασμένη διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή, παράλειψη ενημέρωσης ασθενούς για τους κινδύνους μιας ιατρικής πράξης, σφάλμα ιατρού κατά τη διάγνωση μιας ασθένειας).
 
Καθώς η διαδικασία περιβάλλεται από εμπιστευτικότητα τα μέρη νιώθουν πιο ελεύθερα κατά τη μεταξύ τους διαπραγμάτευση επίλυσης της διαφοράς, ώστε να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, τις επιθυμίες, τα παράπονά τους και τις σκέψεις τους. Η συναισθηματική φόρτιση με την πρόοδο της διαδικασίας μετριάζεται και τη θέση της παίρνει η καθαρή σκέψη και τα αληθινά συμφέροντα. Ο ιατρός επιθυμεί να αποφύγει να φτάσει η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες, όπου υπάρχει κίνδυνος να πληγεί η φήμη και το κύρος του και μόνο από το γεγονός της παραπομπής της υπόθεσης ενώπιον Δικαστή. Από την άλλη ο ασθενής δεν επιθυμεί δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων υγείας του ήτοι των λόγων που απευθύνθηκε σε ιατρό.

Έπειτα και οι δυο πλευρές έχουν συμφέρον να διευθετηθεί η όποια διαφορά με τρόπο πολιτισμένο και αμοιβαία επωφελή. Κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης τα μέρη συζητούν ενώπιον ειδικά εκπαιδευμένου τρίτου αμερόληπτου ουδέτερου προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος με κατάλληλες  επικοινωνιακές δεξιότητες βοηθά να αναδυθούν τα αληθινά συμφέροντα των δύο πλευρών, να συζητήσουν  και να οδηγηθούν σε αμοιβαία επωφελή συμφωνία τα εμπλεκόμενα μέρη. Τέλος, ένα σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η ταχύτητα της διαδικασίας καθώς σε πολλές περιπτώσεις η συμφωνία επιτυγχάνεται μέσα σε διάρκεια μιας μέρας μετά από κατ΄ιδίαν αλλά και κοινές συναντήσεις του Διαμεσολαβητή με τα μέρη.