Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

 

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

 

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυση των οικογενειακών διαφορών.

Τα εμπλεκόμενα μέρη προσέρχονται οικειοθελώς μαζί με  τους Νομικούς παραστάτες τους στο τραπέζι συζητήσεων ενώπιον του Διαμεσολαβητή έχοντας ως στόχο  να ρυθμίσουν προσωπικές και περιουσιακές διαφορές και να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι  θέματα τα οποία επιλύονται με την οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι :

  • Η επιμέλεια των παιδιών ή με ποιόν γονέα θα κατοικούν αλλά και η επικοινωνία των παιδιών με τον γονέα που δεν κατοικεί μαζί τους, καθώς και με άλλους  συγγενείς. Επίσης η διατροφή των παιδιών και της συζύγου αλλά και η χρήση της οικογενειακής στέγης.Γενικότερα μπορεί να αντιμετωπιστούν ζητήματα διανομής των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων  (ακινήτων, κινητών, επιχείρησης, κοινών τραπεζικών λογαριασμών ) και η ρύθμιση των κάθε είδους περιουσιακών τους σχέσεων.
     
  • Σημαντικό πλεονέκτημα στην επιλογή αυτού του τρόπου επίλυσης των ως άνω διαφορών είναι ότι διασφαλίζεται με ταχύτητα μια αμοιβαία επωφελής λύση και προστατεύεται το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής ,η εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα καθώς και η ηρεμία των συζύγων αλλά και των τέκνων μπροστά στη νέα πραγματικότητα. Τα μέρη και πρώην σύζυγοι θέτουν μόνοι τους τους άξονες πάνω στους οποίους θα κυλήσει στο εξής η ζωή αυτών αλλά και των τέκνων που απέκτησαν χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν στις δικαστικές αίθουσες και να υφίστανται ψυχολογική κόπωση από την χρονοβόρα διαδικασία της δικαστικής διεκδίκησης