Ιατρική Δεοντολογία

 

Ιατρική Δεοντολογία Εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών, οδοντιάτρων και παρόχων υπηρεσιών υγείας


Η κα Στουφή είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοιατρικές Επιστήμες» και έχει λάβει επιμόρφωση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ στο αντικείμενο του Ιατρικού Δικαίου και Ιατρικής Δεοντολογίας αλλά και  στην Ιατρική Διαμεσολάβηση από το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ΕΛ.Κ.Ε.Δ –ADR Hellenic Center.
 
Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει με διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ιατρική Σχολής Κρήτης στο μάθημα Ιατρικού Δικαίου ως προσκεκλημένη άμισθη συνεργάτης και από το 2023 στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιστορία Ηθική και Κοινωνιολογία της Ιατρικής του ΕΚΠΑ.

Επίσης συμμετέχει στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως μέλος του Μητρώου εκπαιδευτών ΚΕΔΙΒΙΜ  στον τομέα ΄Διοίκηση και Νομικές Επιστήμες΄ αλλά και στον τομέα ΄Υγείας και Πρόνοιας΄. 
 
   
Έχει εκπαιδευτεί σε ζητήματα ενσυναίσθησης αλλά και ασθενοκεντρικής προσέγγισης των ιατρών από την Ιατρική Σχολή Αθηνών αλλά και πανεπιστημίων του εξωτερικού(βλ. Βιογραφικό) αλλά και εκπαίδευση αναφορικά με την λεκτική προσέγγιση του ασθενούς και  την ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων. 

Συμμετείχε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής με θέμα ιατρικές πράξεις από νομική και βιοηθική σκοπιά αλλά και του Ευρωπαϊκού προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης  HELP για Δικηγόρους και έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και ημερίδων με θέματα τη Διαμεσολάβηση και το Ιατρικό Δίκαιο.