Κοινωνική ασφάλιση

Κοινωνική ασφάλιση

Το Δικηγορικό Γραφείο ειδικεύεται στον χειρισμό υποθέσεων δικαίου κοινωνικής ασφάλισης όπως σύνταξη προσυνταξιοδοτικής γνωμοδότησης ΕΦΚΑ, καταμέτρηση ενσήμων πρώην ΙΚΑ, προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιατρική Δεοντολογία

Ιατρική Δεοντολογία

Η κα Στουφή είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοιατρικές Επιστήμες» και έχει λάβει επιμόρφωση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ στο αντικείμενο του Ιατρικού Δικαίου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ